• Strategisk analyse og fundamental verdsettelse av K. A. Rasmussen 

      Huse, Håkon (Master thesis, 2020)
      Formålet til denne masteroppgaven i økonomi og ledelse er å analysere, og deretter verdsette K. A. Rasmussen per 31.12.2018. Analysene som er utført er basert på offentlig informasjon i form av årsrapporter, så vel som ...