• Varslingens kår i offentlig sektor 

   Risåsen, Kine (Master thesis, 2018)
   I denne masteravhandlingen vil jeg forsøke å finne svar på hvilke forhold som svekker varslingens kår i offentlig sektor. Det mener jeg er avgjørende for å finne tiltak man kan gjøre for å forbedre varslervernet. Jeg har ...
  • Ønsker å si ifra - vil ikke være varsler. 

   Bråthen, May Iren (Master thesis, 2020)
   I denne masteravhandlingen ønsker jeg å finne ut om offentlige ansatte i forskjellige kommuner velger å sende bekymringsmelding eller avvik i stedet for varsling om de oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Jeg ...