• Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer 

   Ranglund, Ole Jørgen (Notat;04/2012, Working paper, 2012)
   Norsk: Dette essayet i vitenskapsteori og forskningsetikk presenterer noen sentrale elementer i Hans-Georg Gadamers filosofi, og belyser noen utfordringer tilknyttet å intervjue i lys av dette. Jeg forklarer Gadamers ...
  • Læreres muligheter for psykososialt arbeid i ungdomsskolen 

   Bærland, Rannveig Borvik (Master thesis, 2019)
   Norsk sammendrag: I denne masteroppgaven har målet vært å se på mulighetene den enkelte lærer har for å jobbe med psykososialt arbeid i ungdomsskolen. Bakgrunnen for studien er knyttet til endringene som har skjedd i ...