• Den kakektiske pasienten i eget hjem 

      Bjørvik, Else Hennie; Martinsen, Stig-Morten (Student paper, others, 2016)
      Bakgrunn: I perioden 2005-2014 var det i Norge 27416 nye tilfeller av cancer pulm, og kakeksi sees svært hyppig hos pasienter i palliativ fase, og forekommer ved 50-85% av langkommende avanserte kreftsykdommer. Opptil 20% ...