• En uoppmerksom type. En review over forskning om voksne med ADHD. 

      Løvstad, Jarle (Master thesis, 2012)
      Hensikten med reviewen er å undersøke artikler som fokuserer på funksjonsforstyrrelser med vekt på psykisk helse og psykososiale forhold hos voksne med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Metoden er ...