• Videreutvikling av forvaltningskameralistikken 

      Monsen, Norvald Nytræ (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Forvaltningskameralistikk (FKAM), som er et pengeregnskap utviklet for bruk i offentlig forvaltning, videreutvikles til ideellkameralistikk (IKAM) og statuskameralistikk (SKAM) for bruk i ideel sektor. Ettersom IKAM og ...