• Virkning av konkurranse-utsetting for ideelle organisasjoner 

      Søyland, Kirsti N (Master thesis, 2014)
      Hensikten med avhandlingen var å utrede konsekvenser og mulighetsrom for ideell sektor som følge av konkurranseutsetting av offentlige velferdstjenester. Det ble utviklet fire hypo-teser knyttet til forskningsspørsmålet. ...