• Sosial kompetanse er et fundament i menneskelig utvikling 

      Strand, Angelika (Bachelor thesis, 2013)
      Denne bachelor oppgaven har rettet fokus på betydning av sosial kompetanse for elevers læring og personlig utvikling i de første skoleårene. Følgende problemstillingen er belyst: Hvilken betydning har sosial kompetanse for ...