• Demographic side effects of selective hunting in ungulates and carnivores 

   Milner, Jos M.; Nilsen, Erlend Birkeland; Andreassen, Harry Peter (Peer reviewed; Journal article, 2007)
   Selective harvesting regimes are often implemented because age and sex classes contribute differently to population dynamics and hunters show preferences associated with body size and trophy value. We reviewed the ...
  • The effect of rut and hunting activity on movement in female moose with and without calves 

   Fritz, Johanna (Master thesis, 2009)
   Moose (Alces alces) in Norway are exposed to intensive hunting pressure each autumn. Besides the rut, already an energetically costly period of the year, we may expect disturbance to moose by hunters to trigger anti-predator ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • GRENSEVILT 2 - Sluttrapport til Interreg Sverige-Norge 

   Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Esselin, Anders; Falkevik, Maria; Lund, Pia Knøsen; Løken, Øivind; Nordström, Jonas; Sand, Håkan; Wabakken, Petter (Commissioned report;8/2023, Research report, 2023)
   Indre Skandinavia kjennetegnes av et sammenhengende barskogområde med store viltbestander (naturarv) som preger regionens skogbruk og jakt (kulturarv). Til tross for at naturressursene er grenseoverskridende, forvaltes og ...
  • Hunters' satisfaction as affected by ptarmigan density and hunting practice 

   Faye-Schøll, Erik (Master thesis, 2009)
   After the hunting season of 2006 I through questionnaires studied the individual satisfaction of 1 803 ptarmigan (Lagopus lagopus) hunters in 23 different areas with estimated ptarmigan densities. When asked, the hunters ...
  • Hunting Bambi : evaluating the basis for selective harvesting of juveniles 

   Milner, Jos M.; Bonefant, Christophe; Mysterud, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Human harvesting is often a major mortality factor and, hence, an important proximate factor driving the population dynamics of large mammals. Several selective harvesting regimes focus on removing animals with low ...
  • Hvor langt løper en skadeskutt rein? 

   Stokke, Sigbjørn; Arnemo, Jon Martin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   En ny og universell modell for å kvantifisere skadeskyting viser at en villrein som løper lengre enn 120 meter etter å ha blitt truffet av et skudd, må betraktes som skadeskutt.
  • Physiological sensors in moose and other wildlife 

   Arnemo, Jon M.; Thiel, Alexandra; Le Grand, Luc; Græsli, Anne Randi; Fuchs, Boris; Evans, Alina L.; Stenbacka, Fredrik; Neumann, Wiebke; Singh, Navinder J.; Ericsson, Göran (Skriftserien;21/2021, Research report, 2021)
   Et nøkkelspørsmål innen økologi er hvordan menneskelig aktivitet påvirker atferd og fysiologi hos viltlevende dyr. Utvikling av biologgere har muliggjort studier av ville dyr i deres naturlige miljø. Biologgere er sensorer ...
  • Promoting hunting tourism in north Sweden : options of local hunters 

   Willebrand, Tomas (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Hunting tourism can help to diversify local economies in rural areas. In northern Sweden, hunting tourism has the potential to counteract outmigration and unemployment, but may entail ecological and social risks. I used ...
  • Selektiv hogst og utmarksinteressene 

   Storaas, Torstein; Fremming, Odd Reidar; Østerhus, Benedicte (Rapport, Research report, 2005)
   Norsk: Vi har sett på litteraturen om friluftsliv og skogbruk. Mesteparten av utmarkbrukerne forflytter seg langs stier til steder de hviler, spiser og ser på utsikten. De er opptatt av at skogen ikke skal forandre seg, ...