• Elg som en økonomisk ressurs: En kunnskapsoversikt 

      Henriksen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;13/1999, Research report, 1999)
      Norsk: Vi gir en oversikt over tidligere resultater og pågående prosjekt der temaet elgøkonomi blir tatt opp. Vi viser hvilken kunnskap vi har om økonomiske kostnader og inntekter knyttet til elg sett fra storsamfunnets ...