• «Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg!» 

   Fossbråten, Hege Cathrine; Knøsberg, Malin Amundrud (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel:” Jeg vil ikke spise, og du kan ikke tvinge meg ”I don`t want to eat, and you can not make me!” Bakgrunn: Vi ønsker å se på hvilke elementer som skal til for å gi god sykepleie til jenter med anorexia nervosa ...
  • Jenter i kroppsøving 

   Andersen, Birte Endal (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven vil belyse hvorfor jenter generelt gjør det svakere karaktermessig i faget kroppsøving i forhold til gutter, og hvilke faktorer som er med på å påvirke hvorfor de gjør det svakere. Problemstillingen for denne ...
  • Muslimske jenter i kroppsøving og kroppsøvingslærerens inkluderingsutfordringer i faget. 

   Myhre, Espen Smebakk (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Espen S. Myhre. Problemstilling: Hvordan er deltakelsen i kroppsøving blant muslimske jenter sammenliknet med den etniske majoriteten, og hvilke tiltak kan kroppsøvingslæreren benytte seg av for å utjevne ...