• Fisk og fiskestell i Romedal Almenning, Stange kommune : forslag til driftsplan 

   Linløkken, Arne N. (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Romedal og Vallset Jeger og Fiskerforening forvalter fisket i Romedal Almenning etter avtale med Romedal Almenning. Området omfatter små og store vatn med tildels sammensatte fiskebestander av ørret og abbor. ...
  • Ørreten i Flagstadelva. Status ved gjenoppstarting av kalking 2021 

   Linløkken, Arne N. (Skriftserien;1/2022, Research report, 2022)
   Fisk og vannkjemi i Flagstadelva har vært undersøkt siden 1993, ett år før en kalkdoserer ble satt i drift 500 m ovenfor Nybusjøen høyt oppe i nedbørfeltet. Øvre deler av vassdraget har vært forsuret lenge, og ørret (Salmo ...