• Bruk av tvang i demensomsorgen 

   Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
  • Empowerment som sikkerhetsfaktor i kriminalomsorgen 

   Jensen Normann, Tom Are (Master thesis, 2017)
   I denne kvalitative studien ønsket jeg å argumentere for at økt bruk av menneskelige relasjoner, og empowerment som tilnærming vil øke graden av sikkerheten i kriminalomsorgen på kort- og lang sikt. For å svare på ...
  • Etiske hensyn i maktutøvelse 

   Nordby, Halvor (Arbeidsnotat;216, Working paper, 2017)
   Sammendrag. Arbeidsnotatet presenterer en arbeidsmodell for å balansere maktutøvelse mot etiske hensyn i profesjonsarbeid med mennesker. Hovedtanken i modellen er at all maktbruk i konfliktsituasjoner må veies opp mot to ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2000/9, Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk : eller: den fristende fjernheten 

   Gabrielsen, Knut (Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • En kvalitativ studie av hvordan skjerming beskrives og vurderes av miljøpersonal ved psykiatriske sykehus 

   Haugom, Espen Woldsengen (Master thesis, 2013)
   Bakgrunn - En litteraturgjennomgang av begrepet skjerming viser at det blir forstått som både behandling og kontroll. Det er geografiske forskjeller når det gjelder bruk av tvang, deriblant skjerming. Hensikt - Hensikten ...
  • Makten mellom sykepleier og pasient 

   Steen, Tonje Saastad (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da ...
  • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

   Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...