• Palliativ sykepleie 

      Birkelid, Line Marie; Kildahl, Maren Stolp (Bachelor thesis, 2015)
      Hensikt og problemstilling: I vår oppgave har vi sett på yngre pasienter sine psykiske og eksistensielle behov. For å komme frem til hvordan sykepleiere kan møte disse på en god måte, og bidra til at den siste tiden til ...