• Palliativ enhet eller palliative plasser ved sykehjem i Stange kommune 

      Berg, Marit; Kvigne, Kari (Skriftserien;16/2021, Research report, 2021)
      Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse‐ og idrettsfag, institutt for sykepleiefag har på oppdrag fra Stange kommune utarbeidet foreliggende utredning om organisering av palliasjon i kommunen. Utredningen tar for seg ...