• Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte 

   Knudsmoen, Hege; Myhr, Lars Arild; Vigmostad, Inger; Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen (Oppdragsrapport;3/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har gjennomført en evaluering av tilpasset opplæring i forholdet mellom vanlig undervisning og spesialundervisning i Lillehammer kommune. ...
  • «Tilfeldighetenes spill»: En kartlegging av spesialundervisning 1–4 timer pr. uke 

   Knudsmoen, Hege; Løken, Gro; Nordahl, Thomas; Overland, Terje (Rapport;09/2011, Research report, 2011)
   Norsk: I denne kartleggingen av spesialundervisningen til elever som mottar fra 1–4 timer pr. uke er det gjennomført både en kvantitativ kartlegging og en kvalitativ studie i form av intervjuer med representanter fra ...