• Foreldres prosessuelle rettigheter ved opptak i barnehage 

      Haugen, Anne Oline (Peer reviewed; Journal article, 2009)
      Emnet for artikkelen er forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehager, og hovedproblemstillingen er hvorvidt forskriften gir hensiktsmessige regler for saksbehandlingen etter innføringen av rett til barnehageplass ...