• Kamerafelletaksering av gaupe (Lynx lynx) : en metodeutredning 

   Andersen, Stian Philip (Bachelor thesis, 2012)
   Norsk: Jeg har undersøkt en alternativ metode for tallfesting av gaupe (Lynx lynx), der data fra tradisjonell snøsporing og familiegrupperegistrering kan bli utilstrekkelig på grunn av usikre snøforhold for sporing ...
  • Rapport for skogsfugltaksering 2005–2008 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Hagen, Bjørn Roar (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   Norsk: Som en større dugnad med fuglehundfolk, jegere og grunneiere som deltagere, har vi gjennomført skogsfugltakseringer i årene 2002–2008. Fra 2006 har takseringene også inngått som en sentral del av Rypeforvaltningsprosjektet ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2004 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Det har vokst fram et stadig sterkere ønske om å forvalte rypebestandene på bakgrunn av kunnskap om bestandens størrelse og eventuelle effekter av jakt. Dette har ført til at et økende antall rettighetshavere, og ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2005 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Breie, Halgrim (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Et økende antall rettighetshavere og leietagere ønsker å tilpasse jaktpresset til rypebe-standens størrelse. Derfor ønsker stadig flere å taksere sine rypeterreng før jakta. Denne rapporten presenterer takseringsresultater ...
  • Årsrapport for rypetaksering 2006 : Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Breisjøberget, Jo Inge (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten presenterer resultater fra totalt 113 takserte områder i 47 kommuner i Hedmark Oppland, i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Troms, Telemark og Vest-Agder. Arbeidet ...
  • Årsrapport for skogsfugltaksering 2004 

   Solvang, Håkon; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Skogsfugltaksering ble foretatt i perioden 5. – 20.august 2004 i kommunene Trysil, Hamar, Åmot, Stange, Kongsvinger, Løten, Elverum, Oslo og Larvik. Taksering av skogsfugl startet så vidt i 2000, i 2002 gikk vi ...