• Tale før Kamp 

      Fredriksberg, Kristian Stokkli (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Kristian Stokkli Fredriksberg Tittel: Tale før Kamp / Pre-Game Speech Hensikt: Hensikten med prosjektet er å sammenfatte allerede eksisterende empiri for å kunne bidra til å styrke fagområdet, og dermed ...