• Talemål hos ungdom i Etnedal kommune. 

      Kompelien, Vilde Strand (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Kartleggingen av talemålet blant ungdom i Etnedal kommune viser at det tradisjonelle talemålet er regionalisert. Mange av informantene har også et standard østnorsk talemål, og svært få har det tradisjonelle ...