• Fra politikk til dental biofilm 

      Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser ...