• Oral helse og demente 

      Helstad, Guri Engene; Rønningen, Unni (Bachelor thesis, 2013)
      Innledning: Vi er to sykepleierstudenter som skal ta avsluttende eksamen i sykepleie ved Høgskolen i Hedmark. I år er temaet selvvalgt, og vi har valgt å skrive om Alzheimers sykdom og disse pasienters behov for god oral ...