• Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer 

      Andersen, Marius (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter: Marius Andersen, student ved bachelor i faglærer i kroppsøving, ved Høyskolen i Hedmark, avdeling Elverum Oppgavetittel: «Forskjeller mellom utdannet og ufaglært kroppsøvingslærer». Problemstilling: Er ...