• Økologisk landbruk : innovasjon 2000 

      Cottis, Thomas (Høgskolen i Hedmark - Rapport;7/2000, Research report, 2000)
      Denne rapporten inneholder foredragene som ble holdt på den nasjonale fagkonferansen: Økologisk landbruk - innovasjon 2000, i Hamar 25. okober 2000. Foredragene er innenfor de to hovedtemaene for dette årets konferanse: ...