• Anordningsprinsippet i kommuneregnskapet 

   Monsen, Norvald Nytræ (Chronicle, 2013)
   Fra innledning: Anordningsprinsippet er et viktig periodiseringsprinsipp i offentlige regnskap, inkludert kommuneregnskap, som representerer pengeregnskap.
  • Kameralregnskap 

   Monsen, Norvald Nytræ (Chronicle, 2009)
  • Kolesterolsenkende legemidler – en legemiddelepidemiologisk studie i Norge 

   Hartz, Ingeborg (Chronicle, 2007)
   Cand.pharm. Ingeborg Hartz forsvarte 15. desember 2006 sin doktorgradsavhandling med tittelen «En legemiddelepidemiologisk studie av kolesterolsenkende legemidler i Norge» ved Avdeling for samfunnsfarmasi, Institutt for ...
  • Mangler dybdebeskrivelser 

   Ødbehr, Liv Skomakerstuen (Chronicle, 2011)
   Det hadde vært lettere å forstå innholdet i metoden hvis det fremgikk hva øvelsene knyttet til hverdag og arbeidsliv gikk ut på. Studiens hensikt var å utforske hvordan sykepleiere opplever fenomenet «nærvær» i sin ...