• Det Første Eiendomssalget 

   Vågen, Joachim M.; Løkken, Kristian; Engø, John Morten (Fordypningsoppgave, 2017)
   Tema for denne fordypningsoppgave er vår avslutning på bachelor i eiendomsmegling – temaet berører oss alle tre. Empirien er hentet fra kvalitative intervjuer der vi intervjuet åtte eiendomsmeglere for å søke svar rett fra ...
  • Hvilken fordeler og ulemper står partene ovenfor ved privat bolighandel? 

   Trygstad, Kathrine Gjersem (Fordypningsoppgave, 2017)
   Formålet med undersøkelsen er å undersøke om kjøper og selger ved privat bolighandel er oppmerksom på deres ansvar og plikter dersom handelen foregår uten bistand fra megler. Dette blir besvart gjennom undersøkelsens ...
  • Hvordan kan en eiendomsmegler forsegle avtalen på befaring? 

   Ingri, Monica Habbestad (Fordypningsoppgave, 2017)
   I denne oppgaven vil jeg forske på momenter som er avgjørende for å få eiendomsmeglingsoppdraget i boks og signatur på oppdragsskjema. Jeg vil forske på hvor vidt eiendomsmeglerens kunnskaper, egenskaper og andre momenter ...
  • Hvordan kan god meglerskikk bidra til minsket antall klager på gjennomføringen av eiendomsmegleroppdrag? 

   Vitija, Arbresh (Fordypningsoppgave, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan eiendomsmegler forholder seg til mellommannsrollen og med hovedvekt på hvordan god meglerskikk er med på å opprettholder nøytraliteten hos en eiendomsmegler ved et oppdrag. ...
  • Hvordan skal megler markedsføre seg på visning? 

   Græsholt, Birgitte (Fordypningsoppgave, 2017)
   I denne oppgaven skal jeg undersøke om hvordan tillitsforholdet mellom megler og interessenter styrkes gjennom ulike faktorer. Jeg vil gjøre rede for disse faktorene og drøfte hvordan meglerne jobber for å opprettholde god ...
  • Hvordan vinne frem i konkurransen om kunden? 

   Moen, Silje Marie; Gangsø, Grete (Fordypningsoppgave, 2016)
   Vi ønsker gjennom vår oppgave å belyse hvilke faktorer som spiller inn ved boligselgerens valg av eiendomsmegler. Vi vil derfor gjøre rede for disse ulike faktorene, samt drøfte hvordan eiendomsmegler kan utføre sitt arbeid ...
  • “På hvilken måte har utviklingen av utdanningskrav for eiendomsmeglere hatt innflytelse på bransjens fagnivå og kundetilfredshet?” 

   Prestby, Sebastian; Holthe-Berg, Jonas (Fordypningsoppgave, 2017)
   I vår oppgave tar vi for oss hvilke krav det tidligere har vært for eiendomsmeglere i forhold til utdanning, for å så sammenligne disse medgjeldende krav i dag. Videre går vi i dybden på hvordan utviklingen av disse kravene ...