• Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population 

   Kardos, Marty; Åkesson, Mikael; Fountain, Toby; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Olason, Pall; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Ellegren, Hans (Journal article, 2017)
   Inbreeding (mating between relatives) is a major concern for conservation as it decreases the fitness of offspring and can increase the extinction risk of populations. While pedigrees have traditionally been used to measure ...
  • Let’s stay together? Intrinsic and extrinsic factors involved in pair bond dissolution in a recolonizing wolf population 

   Milleret, Cyril; Wabakken, Petter; Liberg, Olof; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein; Andreassen, Harry Peter; Sand, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   For socially monogamous species, breeder bond dissolution has important consequences for population dynamics, but the extent to which extrinsic or intrinsic population factors causes pair dissolution remain poorly understood, ...
  • Monitoring of wolves in Scandinavia 

   Liberg, Olof; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Svensson, Linn; Åkesson, Mikael (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The Scandinavian wolf population is jointly monitored by Norwegian and Swedish authorities. Monitoring is made annually. Wolves are classified in different categories. Family groups ( 3 animals sharing a territory), ...
  • No place like home? A test of the natal habitat-biased dispersal hypothesis in Scandinavian wolves 

   Sanz Perez, Ana; Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Sand, Håkan; Swenson, Jon; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Åkesson, Mikael; Milleret, Cyril Pierre (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver: Utredning om ulv og bosetting del 4 

   Sanz Perez, Ana; Milleret, Cyril; Ordiz, Andrés; Uzal, Antonio; Carricondo-Sanchez, David; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;11/2018, Research report, 2019)
   Vi undersøkte hvorvidt graden av menneskelig påvirkning i skandinaviske ulvers oppvekstrevir kunne forklare noe av variasjonen i deres habitatvalg og områdebruk i forhold til menneskelig aktivitet og infrastruktur. Først ...
  • Testing the influence of habitat experienced during the natal phase on habitat selection later in life in Scandinavian wolves 

   Milleret, Cyril; Ordiz, Andres; Sanz Perez, Ana; Uzal, Antonio; Sanchez, David Carricondo; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Ulv i Skandinavia og Finland: Sluttrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2011-2012 

   Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas H.; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael; Zetterberg, Andreas (Oppdragsrapport;5/2012, Research report, 2012)
   Sammendrag: Ulvestammen i Sverige og Norge tilhører en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige tellinger utføres vinterstid over hele den skandinaviske halvøya. Begge land bruker samme ...
  • Ulv i Skandinavia vinteren 2013-2013 : foreløpig statusrapport 

   Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas Holm; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Research report, 2013)
  • Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2010-2011 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Maartmann, Erling; Svensson, Linn; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport;1/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2010-2011 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere ...
  • Varg i Skandinavien och Finland: Slutrapport från inventering av varg vintern 2011-2012 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Kojola, Ilpo; Maartmann, Erling; Strømseth, Thomas H.; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein; Zetterberg, Andreas (Oppdragsrapport;6/2012, Research report, 2012)
   Sammanfattning: Vargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam population, även om den största delen av populationen återfinns i Sverige. En årlig inventering genomförs under vinterhalvåret på hela den Skandinaviska ...