• Exploring theming dimensions in a tourism context 

   Åstrøm, Jonas Karlsen (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Theming is used to differentiate places and how they are experienced and is thereby a growing phenomenon within tourism and society at large. Although there is an increasing body of research that examines themed environments, ...
  • Theming in Experience-based Tourism: Visitor and Provider Perspectives 

   Åstrøm, Jonas Karlsen (Ph.d.-avhandlinger i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP);23, Doctoral thesis, 2022)
   I turismen og besøksnæringene har det tradisjonelle fokuset vært på produkter og tjenester som grunnlaget for verdiskaping. Imidlertid, i tråd med den opplevelsesbaserte vendingen i reiselivet, har mange aktører innenfor ...