• «Barn som pårørende er også vårt ansvar» 

      Øieroset, Oda Hansen; Ruset, Vilde Øvstedal (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: «Barn som pårørende er også vårt ansvar.» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gi trygghet til barn på sykehus der forelder er akutt alvorlig syk?» Formål: I 2010 fikk barn som pårørende rettigheter i form ...