• STL+ i den første skrive- og leseopplæringen 

   Øiestad, Ann Kristin (Master thesis, 2020)
   Norsk: Skriving og lesing er viktige ferdigheter å beherske for å kunne fungere i dagens samfunn. Dette sammen med den økende digitaliseringen, som skjer i både skole og samfunn generelt, fører til innføring av nye metoder ...
  • Tilpasset opplæring for evnerike elever 

   Øiestad, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven retter hovedfokuset mot de evnerike elevene i skolen. Den tar hovedsakelig for seg hvordan man som lærer kan tilpasse opplæring for disse evnerike elevene, med hovedvekt på differensieringsmetodene ...