• Tilpasset opplæring for evnerike elever 

      Øiestad, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne oppgaven retter hovedfokuset mot de evnerike elevene i skolen. Den tar hovedsakelig for seg hvordan man som lærer kan tilpasse opplæring for disse evnerike elevene, med hovedvekt på differensieringsmetodene ...