• Hvorfor meg? 

      Hagen, Carine Solveig; Øksendal, Denise Liseth Meyer (Bachelor thesis, 2015)
      God sykepleie til pasienter med nyoppdaget diabetes mellitus type 1. Formål: Vi ønsker med denne oppgaven å få økt kunnskap om sykdommen fordi fore-komsten av diabetes type 1 øker med årene. Samtidig vil vi finne ut av ...