• Konsekvenser på virkesproduksjon av endrede transportkostnader - fra FAS til CIF 

   Bergseng, Even; Hoen, Hans Fredrik; Veisten, Knut; Økseter, Petter (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2004)
   Det eksisterer to hovedprinsipper for levering av varer mellom produsenter og konsumenter i innsatsfaktormarkeder. Enten kan leverandøren stå for transport, eller så kan kjøperen ta seg av transport fra produksjonssted til ...
  • Markberedning 

   Stener, Stig Ole; Økseter, Petter (11;2002, Research report, 2002)
   Et markberedningsforsøk ble anlagt i et høyereliggende furubestand i 1993. Fem markberedningsprinsipper ble sammenlignet med tanke på tilslag og høydevekst på furuforyngelsen. Etter 9 år var det ingen signifikant forskjell ...
  • Økonomi og planlegging ved forvaltningsprinsippet KONTUS sammenlignet med flatehogst 

   Økseter, Petter; Myrbakken, Severin (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: Problemstillingen er å finne ut om det kan være lønnsomt å gå inn i bestand og ta ut de hogstmodne trærne, og la de som forrenter seg mer enn rentekravet stå igjen, for å avvirke på nytt om 20 år. En får andre ...