• Bruk av tvang i demensomsorgen 

      Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...