• Forskning med nye aktører: Forskningskvalitet og nytteverdi 

   Østensjø, Sigrid; Askheim, Ole Petter (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Hensikten med kapitlet er å gi økt forståelse av hvordan forskningskvalitet og nytteverdi kan begrepsfestes og evalueres når brukerne blir samprodusenter i forskning. To hovedspørsmål stilles: Hva kjennetegner forskningskvalitet ...
  • Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det? 

   Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Chapter; Peer reviewed, 2019)
   Det er i dag økende krav om og forventninger til at brukerne av forskning skal gis innflytelse over forskningen gjennom å involvere dem i forskningsprosessen. Ikke minst gjelder dette på helse- og velferdsområdet. I dette ...