• Hjort i Hedmark: Resultater fra GPS-merking 2002–2011 

   Zimmermann, Barbara; Wedul, Sari; Johnsen, Kaja; Strømseth, Thomas H.; Østerhus, Benedicte (Oppdragsrapport;2/14, Research report, 2014)
   Prosjektet Hjort i Hedmark var en del av samarbeidsprosjektet HjortAreal, som undersøkte hjortens arealbruk, økologisk bærekraft og hjort som næring i Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag, Sogn i Hordaland, Buskerud, Haugalandet ...
  • Hjortens trekkmønster skaper forvaltningsutfordringer i Hedmark 

   Zimmermann, Barbara; Wedul, Sari J.; Johnsen, Kaja; Strømseth, Thomas H.; Østerhus, Benedicte (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Jaktstatistikken fra Hedmark fylke tilsier at hjorten er tilbake for godt i Hedmark og befinner seg i en sterk vekstfase. Med det følger mange forvaltningsutfordringer. Vi har studert hjortens forflytningsmønster ...
  • Selektiv hogst og utmarksinteressene 

   Storaas, Torstein; Fremming, Odd Reidar; Østerhus, Benedicte (Rapport, Research report, 2005)
   Norsk: Vi har sett på litteraturen om friluftsliv og skogbruk. Mesteparten av utmarkbrukerne forflytter seg langs stier til steder de hviler, spiser og ser på utsikten. De er opptatt av at skogen ikke skal forandre seg, ...