• Strategier for skolemiljøarbeidet -utilsiktede konsekvenser? 

      Øyehaug, Berit Marie (Master thesis, 2022)
      Kapittel 9 A i opplæringsloven pålegger skolen å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Det er den enkelte elevens subjektive opplevelse som avgjør om skolemiljøet ...