• Ut av klasserommet 

   Mæhlum, Alice Mellum; Aamodt, Anita (Master thesis, 2023)
   I denne masterstudien har vi valgt å skrive om uteskole. For oss betyr uteskole å flytte undervisningen ut av klasserommet. Uteskole gjøre undervisningen mer praksis nær og elevene får brukt hode, kropp og sansene sine. ...
  • Ut av klasserommet 

   Mæhlum, Alice Mellum; Aamodt, Anita (Master thesis, 2023)
   I denne masterstudien har vi valgt å skrive om uteskole. For oss betyr uteskole å flytte undervisningen ut av klasserommet. Uteskole gjøre undervisningen mer praksis nær og elevene får brukt hode, kropp og sansene sine. ...