• Idrettsskolens ulike kulturer 

   Aasum, Marthe (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er rettet mot å undersøke elever på idrettsskoler sine opplevelser knyttet til idrettskulturen, skolekulturen og kroppskulturen. Og derigjennom se om forholdet til mat preges av ...
  • Spiseforstyrrelser i skolen 

   Aasum, Marthe (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg emnet spiseforstyrrelser i skolen. Problemstillingen lyder som følger: «Hvordan kan skolen oppdage og hjelpe elever med spiseforstyrrelser?» For å få svar på min problemstilling har jeg ...