• Dialog og medvirkning i hjem-skolesamarbeid 

      Amble, Eva (Master thesis, 2015)
      Norsk: Dialog og medvirkning i hjem-skolesamarbeid er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark 2015. Oppgavens hensikt er å belyse hvordan jeg kan legge til rette for at utviklingssamtalen blir en ...