• Hvor er nøklene - i arbeidet med endring og utvikling i skolen? 

      Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (Journal article, 2010)
      Skoleeiere, skoleledere, veiledere, koordinatorer og lærere får i stigende grad (med)ansvar for arbeidet med å implementere store og omfattende utviklingsarbeider. Et arbeid, som de ikke nødvendigvis verken er utdannet ...