• Toppidrett og videregående skole 

      Antonsen, Espen (Bachelor thesis, 2013)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse hva som motiverer idrettsungdom til å kombinere utdanning ved siden av satsingen på en idrett. Mitt ønske har vært å belyse dette opp mot selvbestemmelsesteorien. Forfatter: Espen ...