• Tema: Å forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens 

      Widsteen, Cicilie Skottnes; Arntsen, Marita (Bachelor thesis, 2015)
      Tema: Å forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens. Formål: Formålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om demens, symptomer på demens og hvordan sykepleieren kan forebygge utfordrende atferd hos denne ...