• Et blikk i bakspeilet - norsk forskning om funksjonshemming 2004 - 2012 

   Dolva, Anne Stine; Askheim, Ole-Petter (Informasjonsserien;39, Research report, 2013)
   Denne rapporten beskriver noen hovedtrekk ved norsk forskning om funksjonshemming basert på presentasjoner og deltakelse på fem forskningskonferanser arrangert av Norsk Nettverk om Funksjonshemming (NNFF). Rapporten ...
  • Brukerstyrt personlig assistanse – Kunnskapsstatus 

   Askheim, Ole-Petter (Forskningsrapport;157, Research report, 2013)
   Gjennomgangen av eksisterende kunnskap om brukerstyrt personlig assistanse i Norge viser at kunnskapsgrunnlaget er varierende for ulike områder. Området som peker seg ut med størst behov for oppdatert kunnskap angår den ...