• Betydningen av målbevissthet og sosial tilhørighet for frafall i høyere utdanning 

      Aurlien, Ida; Bjørnsrud, Kari Myren; Haugom, Erik; Thrane, Christer (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan utvalgte faktorer påvirker sannsynligheten for å falle fra sitt første påbegynte studieløp i høyere norsk utdanning. Vi fokuserer spesielt på hvilke effekter (1) ulike ...