• Drone-borne monitoring of moose 

   Mayer, Martin; Vogler, Thomas; Ausilio, Giorgia; Kirchner, Theresa; Mathisen, Karen Marie; Evans, Alina L.; Eriksen, Ane; Heurich, Marco; Naumov, Vladimir; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2024, Research report, 2024)
   Norsk: Droner er en lovende ny teknologi for overvåking av viltbestander. I dette prosjektet evaluerte vi bruken av droner som et verktøy for overvåking av elg (Alces alces) populasjoner og beiting i den skandinaviske ...
  • Ecological Effects of Wolves in Anthropogenic Landscapes: The Potential for Trophic Cascades Is Context-Dependent 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Mathisen, Karen Marie; Wikenros, Camilla (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In recent years, large predators have made a comeback across large parts of Europe. However, little is known about the impact that recolonizing predators may have on ecosystems with high degrees of anthropogenic influence. ...
  • Effects of large carnivores, hunter harvest, and weather on the mortality of moose calves in a partially migratory population 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Aronsson, Malin; Milleret, Cyril Pierre; Nordli, Kristoffer; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Persson, Jens; Maartmann, Erling; Mathisen, Karen Marie; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Survival of juvenile ungulates represents an important demographic parameter that influences population dynamics within ecosystems. In many ecological systems, the mortality of juvenile ungulates is influenced by various ...
  • Environmental and anthropogenic features mediate risk from human hunters and wolves for moose 

   Ausilio, Giorgia; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Landscape characteristics, seasonal changes in the environment, and daylight conditions influence space use and detection of prey and predators, resulting in spatiotemporal patterns of predation risk for the prey. When ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4 

   Sand, Håkan; Mathisen, Karen Marie; Ausilio, Giorgia; Gicquel, Morgane; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan; Wallgren, Märtha; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;25/2019, Research report, 2019)
   Store rovdyr har nylig kommet tilbake til flere områder hvor de tidligere var utryddet, og dette har kastet nytt lys over deres potensielle effekter på biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Særlig effektene på lavere ...
  • Predator-prey interactions in anthropogenic landscapes 

   Ausilio, Giorgia (Ph.d.-avhandlinger i anvendt økologi og bioteknologi;30, Doctoral thesis, 2022)
   Interaksjoner mellom rovdyr og byttedyr er basert på flere faktorer, inkludert habitat og rovdyrets jaktmodus. Innenfor menneskepåvirkede landskap kan mennesker omforme interaksjoner mellom rovdyr og byttedyr ved å påvirke ...