• Drivkreftene i oljemarkedet 

   Austvik, Ole Gunnar (Forskningsrapport;50, Research report, 2000)
   Rapporten fokuserer på krefter som er med å bestemme oljeprisen på mellomlang og kanskje lengre sikt, det vil si fra om noen måneder og utover i det neste tiåret. Den trekker sammen tidligere arbeider og vurderer fremtidig ...
  • Economics of Natural Gas Transportation 

   Austvik, Ole Gunnar (Forskningsrapport;53, Research report, 2000)
   This report demonstrates that the existence of significant economies of scale and scope in the European gas industry make many transmission and local distribution companies natural monopolies in the markets in which they ...
  • En energinasjon og verden omkring: noen norske energipolitiske utfordringer 

   Austvik, Ole Gunnar (Skriftserien;16/2022, Research report, 2022)
   Rapporten gir en oversikt over viktige økonomiske og politiske utfordringer Norge som energinasjon står overfor. Hvilken rolle spiller energisektoren for Norge og for omverdenen? Hvor mye og hvordan har EØS-avtalen påvirket ...