• Rus- og psykisk lidelse, samhandling og relasjon med ROP brukeren 

      Børresen, Jeanett Nørholm; Tveit, Stine Lundetræ (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: I dagens samfunn er det større fokus på mennesker som sliter med både rus- og psykisk lidelse. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer og negative holdninger. Det er kun de siste 14 årene denne gruppen ...