• Forebygging, ikke fullt så avansert 

      Bedi, Sonya; Eriksen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Ut i fra vår praksiserfaringer og kunnskaper har vi utarbeidet en problemstilling, som er formulert slik: Hvordan kan sykepleiere på et norsk somatisk sykehus forebygge de psykososiale belastningene pasienter ...