• En mellomleders hverdag 

      Berg, Kristine Korsmo (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstillingen i denne oppgaven er ”hvordan opplever mellomledere sin hverdag?”. Jeg har i oppgaven besvart dette spørsmålet ved å ta i bruk teori som omhandler organisasjonsstrukturer og ledelse. I denne oppgaven har ...