• Rapport fra Japan 2017 

      Berg, Marit; Bergersen, Emily (Skriftserien;13/2021, Research report, 2021)
      I juni 2017 reiste en fasilitator, to høgskolelektorer og to 4. semester sykepleiestudenter til Kitasato universitetet i Sagamihara, Japan, for å utrede mulighet for utveksling av norske sykepleiestudenter til Japan og ...